Warsaw-center-free-license-CC0

OCHRONA KONKURENCJI

Kancelaria Paczewski Legal zapewnia profesjonalne doradztwo w zakresie:

  • oceny zgodności planowanych działań z prawem ochrony konkurencji oraz przedstawiania rozwiązań pozwalających zrealizować cel biznesowy przy zapewnieniu zgodności działań z prawem
  • reprezentowania klientów w prowadzonych przez Prezesa UOKiK i Komisję Europejską postępowaniach oraz w powiązanych sprawach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym
  • oceny czy planowana transakcja podlega obowiązkowi notyfikacji Prezesowi UOKiK lub Komisji Europejskiej wraz z reprezentacją klientów w toku prowadzonych przez organy postępowań w sprawie koncentracji
  • identyfikacji praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w szczególności we wzorcach umownych i podjęciu odpowiednich działań prawnych
  • prawnej weryfikacji umów dystrybucyjnych i systemów dystrybucji oraz opracowania odpowiednich rozwiązań prawnych

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

Kancelaria Paczewski Legal doradza w sprawach dotyczących zagadnień nieuczciwej konkurencji i oferuje klientom ochronę przed takimi działaniami w ciągle zmieniającej się rzeczywistości biznesowej.

Posiadamy duże doświadczenie w kwestiach reklamy wprowadzającej w błąd oraz ochrony produktów. Prowadzimy negocjacje oraz skutecznie reprezentujemy klientów we wszelkich sporach związanych z czynami nieuczciwej konkurencji.

pexels-photo-277124
winter-road-arrow-74780

SPORY SĄDOWE I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Kancelaria Paczewski Legal doradza w zakresie prowadzenia:

  • postępowań cywilnych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym
  • postępowań sądowo-administracyjnych
  • doradztwa przedsądowego i mediacji

WARSZTATY I SZKOLENIA

Paczewski Legal prowadzi dla klientów angażujące, praktyczne i skuteczne szkolenia oraz warsztaty competition compliance w pełni dostosowane do otoczenia biznesowego klienta.

Conference Meeting Seminar Modern Contemporary Concept
pexels-photo-316131

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BIZNESU

Dbamy o Państwa biznes kompleksowo, a nasz zespół łączny różne specjalizacje w celu zaoferowania praktycznych i całościowych rozwiązań prawnych. Doradzamy w zakresie prawa podatkowego, nieruchomości, spraw regulacyjnych oraz prawa pracy.