MARCIN PACZEWSKI

Radca Prawny

Partner Zarządzający

Mecenas Marcin Paczewski jest założycielem Kancelarii Prawnej Paczewski Legal.

Jest uznanym ekspertem w dziedzinie prawa ochrony konkurencji, nieuczciwej konkurencji, a także sporów sądowych o wysokiej wartości przedmiotu sporu.

Wieloletnie doświadczenie zdobył we współpracy z wiodącymi zagranicznymi i polskimi kancelariami prawnymi. Doradza podmiotom z różnych sektorów, m.in. FMCG, farmaceutycznego, finansowego oraz nieruchomości.

Mecenas Paczewski posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze korporacyjnej i antymonopolowej krajowych i międzynarodowych firm. Zespół kancelarii zapewnia pełną prawną obsługę przedsiębiorstw, również w zakresie prawa podatkowego, prawa pracy oraz kwestii regulacyjnych.

Mecenas Paczewski tworzy dla klientów skuteczne programy competition compliance oraz regularnie prowadzi szkolenia w tym zakresie. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych (wyjaśniających i antymonopolowych) przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed Komisją Europejską oraz w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, członek OIRP w Warszawie. Mecenas Paczewski jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Brał udział w pracach legislacyjnych w zakresie polskiego prawa ochrony konkurencji.

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte we współpracy z zagranicznymi i polskimi kancelariami prawnymi. Doradza podmiotom z różnych sektorów, m.in. FMCG, farmaceutycznego, finansowego oraz nieruchomości.

Mecenas Paczewski posiada również bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze korporacyjnej i antymonopolowej krajowych i międzynarodowych firm. Zespół kancelarii zapewnia pełną prawną obsługę przedsiębiorstw, również w zakresie prawa podatkowego.

Tworzy dla klientów skuteczne programy competition compliance oraz regularnie prowadzi szkolenia w tym zakresie. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych (wyjaśniających i antymonopolowych) przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przed Komisją Europejską oraz w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.